Verklaring gegevensbescherming

Wij verheugen ons over de belangstelling voor onze website. De bescherming van de privésfeer van onze bezoekers vinden wij zeer belangrijk. De onderstaande informatie behandelt uitvoerig onze omgang met persoonsgegevens.

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens
Onze website kan worden bezocht zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. We bewaren - ook wanneer het bezoek bijv. via een link in een nieuwsbrief plaatsvindt - enkel gegevens die niet persoonsgebonden zijn, zoals
- de naam van de de Internet Service Provider
- de pagina van waaraf onze website wordt opgeroepen
- de naam van het opgeroepen bestand
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet tot een bepaalde persoon worden herleid.

Wij registreren, bewaren en verwerken persoonsgegevens voor de afhandeling van bestellingen en de afwikkeling van eventuele latere aanspraken op garantie, alsook voor reclamedoeleinden. Er worden persoonsgebonden gegevens geregistreerd wanneer deze in het kader van de bestelling van artikelen, of bij het open van een klantrekening, dan wel de aanmelding voor een nieuwsbrief, vrijwillig worden meegedeeld.

Persoonsgebonden gegevens worden door ons doorgegeven in het kader van de uitvoering van de order aan onze dienstverlenende partners (transporteur, logistiek bedrijf, banken).

Recht op informatie
Elke klant heeft het recht op informatie over de opgeslagen gegevens en eventueel het recht deze gegevens te laten corrigeren of wissen.

Reclame per e-mail
Wie zich apart heeft aangemeld voor een nieuwsbrief, stemt in met het gebruik van het e-mailadres voor de eigen reclamedoeleinden totdat de betreffende nieuwsbrief wordt opgezegd. De opzegging is op elk gewenst moment mogelijk. Hierbij ontstaan geen andere kosten dan de gangbare overdrachtskosten volgens de basistarieven van de betreffende dienstverlener. De bekendgemaakte gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Bij aanmelding voor een nieuwsbrief wordt het gebruik van het e-mailadres voor de eigen reclamedoeleinden aanvaard totdat de betreffende nieuwsbrief wordt opgezegd. Het opzeggen is op elk gewenst moment mogelijk.

Gebruik van cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van zg. cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de communicatie met ons systeem via de betreffende browser opslaan. Deze gegevens helpen ons om de website op een passende manier vorm te geven. Ze vereenvoudigen het gebruik doordat bijvoorbeeld bepaalde gegevens bewaard blijven zodat ze niet telkens opnieuw ingevoerd hoeven te worden. In de browser kan het gebruik van cookies via de instellingen worden beperkt. Dit kan er echter toe leiden dat ons aanbod niet meer, of slechts nog in beperkte vorm functioneert. Cookies kunnen hier ook worden gewist.

Session cookies
De session cookies (per sessie op internet) worden na het sluiten van de browser weer gewist.

Langetermijn-cookies
Er worden bij ons cookies gebruikt die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Uit het oogpunt van gemak is de vervaldatum daarbij ingesteld op een datum in de verdere toekomst. Bij een hernieuwd bezoek wordt dan vanzelf herkend dat de bezoeker al eerder bij ons was en welke invoer en instellingen bij voorke gebruikt moeten worden. (Zg. langetermijn-cookies).

Gegevensbeveiliging
Alle persoonsgebonden gegevens worden tijdens de bestelprocedure gecodeerd met behulp van het SSL-beveiligingssysteem (Secure Socket Layer) in combinatie met een 128-bits codering bij de overdracht via het internet. [Gegevens van creditcards worden niet bewaard, maar direct door onze dienstverlener voor betalingen, Viveum, opgeroepen en verwerkt.] Wij beveiligen onze website en overige systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van gegevens door onbevoegden. De toegang tot de eigen klantrekening is enkel mogelijk na het invoeren van het persoonlijke wachtwoord. Daarom moeten toegangsgegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Sluit het venster in de browser nadat de communicatie met ons is afgesloten, vooral wanneer de computer gemeenschappelijk wordt gebruikt.                                                                                                                                                            

Functionaris voor gegevensbescherming
Bij vragen over de registratie, verwerking of het gebruik van persoonsgebonden gegevens, bij informatie, correctie, blokkeren of wissen van gegevens, alsook het herroepen van een verstrekte instemming, kan contact worden opgenomen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Harald Lemmerer  
Niederfeldstraße 11
8940 Liezen, Oostenrijk
Fax: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4
support@geomix.co.uk

Google Analytics
"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zg. cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op de computer en die een analyse van het persoonlijk gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over het gebruik van de website wordt gewoonlijk aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en aldaar opgeslagen. Als anoniem surfen is geactiveerd op deze website wordt het IP-adres van de bezoeker door Google echter afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts bij hoge uitzondering wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en aldaar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en voor verdere diensten in verband met het gebruik van de website en internet in het algemeen aan de exploitant van de website te leveren. Het in verband met Google Analytics door de browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Het opslaan van de cookies kan door een overeenkomstige instelling van de browsersoftware worden verhinderd; we wijzen er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang benut kunnen worden. Bovendien kan de registratie van de betreffende gegevens die de cookie aanmaakt over het persoonlijke gebruik van de website (incl. het IP-adres) door Google, net als de verwerking van deze gegevens door Google, worden verhinderd door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link [link hier invoegen. De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].“

Gebruik van Social Plugins van Facebook en Google+
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook en Google+ gebruikt. Deze diensten worden door de ondernemingen Facebook Inc. en Google Inc. aangeboden ("aanbieders"). Facebook wordt bedreven door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Google+ wordt bedreven door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Een overzicht van de plug-ins en hun verschijningsvorm is hier te vinden:

http://developers.facebook.com/plugins resp. https://developers.google.com/+/plugins

Wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google of Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct aan de browser doorgegeven en in de pagina opgenomen. Door de integratie van de plug-in ontvangen de aanbieders de informatie dat de browser de betreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook bij gebruikers die geen profiel hebben aangelegd bij de bijbehorende sociale media of die op dat moment niet zijn ingelogd. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt door de browser rechtstreeks doorgegeven aan een server van de specifieke aanbieder in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen.

Wie bij een van de sociale netwerken is ingelogd, kan door de aanbieder direct als bezoeker van onze website worden geregistreerd in het betreffende profiel op Facebook of Google+. Bij interactie via de plug-ins – bijvoorbeeld door een "Like" of de button "+1" te gebruiken – wordt deze specifieke informatie ook direct aan een server van de aanbieder doorgegeven en opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en hier in de contacten weergegeven.

Het doel en de omvang van de registratie van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door de aanbieder, alsook de rechten en instelbare opties om de eigen privacy te beschermen, zijn te vinden in de instructies over de gegevensbescherming van de aanbieders.

Instructies over gegevensbescherming van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Instructies over gegevensbescherming van Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Wie het niet wenselijk vindt dat Google of Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct toewijzen aan het betreffende profiel in de overeenkomstige sociale netwerken, moet zich voor het bezoek aan onze website uitloggen uit het betreffende netwerk.

Het laden van de plug-in kan met de add-ons ook compleet worden verhinderd voor de browser, bijv. de plug-ins van Facebook met de "Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Herroepen van instemming
De onderstaande instemming(en) zijn eventueel nadrukkelijk verstrekt. We wijzen erop dat elke instemming met onmiddellijke ingang kan worden herroepen.

Toestemming voor reclame per e-mail
Ik wil regelmatig interessante aanbiedingen per e-mail ontvangen. Mijn e-mailadres wordt niet doorgegeven aan andere bedrijven. Deze instemming met het opslaan en gebruiken van mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden kan ik op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang herroepen.