100% voor jou.
Menu
Kleding
Fanshop
Schoenen
Set aanbiedingen
Accessoires
SALE
Stories
Merken
Veilige SSL verbinding en encryptie.
MEGASALE | MINS. -33% OP ALLES

Impressum

geomix GmbH

Salzburger Straße 26
8940 Liezen, Oostenrijk
Tel.: +31 202 62 59 59

E-mail: support@geomix-shop.nl
Internet: www.geomix-shop.nl
Fax: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4

Nummer handelsregister: FN 306101 z
Gerechtshof handelsregister: Handelsrechtbank Leoben
DVR: 9880366
BTW-nr. Oostenrijk: ATU 64466777
BTW-nr. Duitsland: DE287115787
BTW-nr. Nederland: NL825609926B01

Bevoegd gerechtshof: Liezen, Oostenrijk

Bankgegevens:

Bank Austria Creditanstalt
Rekeningnr.: 10001455145
BLZ: 12000
IBAN: AT151200010001455145
BIC: BKAUATWW

Bekendmaking conform § 25 MedienG

Eigenaar: geomix GmbH  
Salzburger Straße 26
8940 Liezen, Oostenrijk

Branche: Handel

Onderwerp van bedrijfsvoering: Handel met sportartikelen

Directeur:

Harald Lemmerer  
Salzburger Straße 26
8940 Liezen, Oostenrijk

Fotos: (c) Armin Walcher

Online-geschillenbeslechting conform art. 14 al. 1 ODR-VO:
De Europese Commissie maakt een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar dat hier kan worden opgeroepen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Disclaimer:

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Een beroep op aansprakelijkheid jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de verstrekte informatie, resp. het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, is principieel uitgesloten, tenzij van de zijde van de auteur aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie voor een bepaalde tijd, dan wel definitief te beëindigen.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte referentie naar externe internetpagina's ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is enige vorm van aansprakelijkheid uitsluitend van kracht indien de auteur op de hoogte is van de inhoud en hij/zij technisch en redelijkerwijs in staat is het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee nadrukkelijk dat op het moment van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de pagina's waarnaar gerefereerd wordt herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve neemt hij/zij met klem afstand van elke inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het aanbrengen van de link zijn gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en referenties, alsook voor externe mededelingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, gespreksforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik of onbruik van dergelijke weergegeven informatie, is uitsluitend de aanbieder aansprakelijk van de pagina waarna werd gerefereerd, niet degene die via links verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische elementen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van zelf vervaardigde, dan wel terug te grijpen op royalty-vrije grafische elementen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van het geldige auteursrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Enkel op basis van de vermelding mag niet geconcludeerd worden dat bepaalde handelsmerken niet zijn beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de auteur van deze pagina's. Een vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafische elementen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. 

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als bestanddeel van het internetaanbod waarvandaan naar deze pagina werd verwezen. Mochten delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, dan blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en hun geldigheid hierdoor onaangetast.


 


 

omhoog
0 Artikel