Menu
Merkwereld Kleding
Fanshop
Schoenen
set aanbieding
Accessoires
Kinderen
Dames
SALE
Stories

Herroepingsrecht

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht
Een afgesloten overeenkomst kan binnen 14 dagen, zonder vermelding van redenen, schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail of het herroepingsformulier), dan wel – bij aflevering binnen deze termijn – door retournering van de betreffende artikelen worden herroepen, zolang de artikelen nog zo goed als nieuw zijn en er geen sporen van gebruik bestaan (bijv. niet van toepassing bij voetbalschoenen waarmee al werd gevoetbald en waarop gras, krassen of andere gebruikssporen zichtbaar zijn). De termijn begint na de ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet voor ontvangst van de betreffende artikelen bij de ontvanger (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige artikelen niet voor ontvangst van de eerste deellevering), en evenmin voor het voldoen van onze informatieplicht conform artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 alinea 1 en 2 EGBGB (Duits burgerlijk wetboek), evenals onze plichten conform § 312g alinea 1 lid 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB Voor een beroep op het herroepingsrecht is het tijdig verzenden van de herroeping of de artikelen toereikend.

De herroeping dient gericht te worden aan:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen, Oostenrijk
E-mail: support@geomix-shop.nl
Fax: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4

Gevolgen van de herroeping
Bij herroeping van deze overeenkomst moeten wij alle reeds ontvangen betalingen, inclusief de leverkosten die hiermee samenhangen (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als een andere soort van aflevering is gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende herroeping. Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt. Er zullen voor deze terugbetaling geen verdere onkosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de betreffende artikelen weer hebben ontvangen, of het bewijs is geleverd dat ze aan ons zijn geretourneerd, afhankelijk van het feit dat het eerst van toepassing is. De betreffende artikelen moeten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de kennisgeving van de herroeping worden teruggezonden of overhandigd aan geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen in Oostenrijk. De termijn is in acht genomen wanneer de artikelen voor het verstrijken van deze veertien dagen zijn verzonden. De kosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor rekening van de klant. Een eventueel waardeverlies van de artikelen kan enkel ingevorderd worden als dit te herleiden is tot een behandeling van de artikelen door de klant die niet noodzakelijk is voor het controleren van de toestand, de eigenschappen en het functioneren van de geleverde producten.

Einde van de informatie over herroeping                                                                                               

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende televerkoop:  
- voor de levering van artikelen die volgens specificaties van de klant zijn geproduceerd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften (bijv. individueel bedrukte artikelen), dan wel die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retournering, snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is overschreden
- voor levering van audio- of video-opnamen, of van software, indien de verzegeling van de geleverde gegevensdragers door de consument is verbroken.

omhoog
0 Artikel